Chiu Yin Lee

Chiu Yin Lee

Stony Brook University

Laser Teaching Center

Simons Research Fellow
Biography Optical Tweezers Laser Stabilization Hologram_poster Hologram_paper

Stony Brook Laser Teaching Center Summer 2018